อย่าซื้อ อย่าซ่อม ถ้ายังไม่ได้โทรหาเรา
สายด่วน โทร. 081-835-4261

เหตุใดการเก็บรักษาอาหารด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ จึงทำให้มีอายุความสดใหม่นานกว่าการเก็บรักษานานกว่าปกติ

อาจจะมีคำถามหลายข้อสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน หรือกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินใจว่าจะซื้อ เครื่องซีลถุงสูญญากาศ มาเพื่อใช้งานดีหรือไม่ ซึ่งการตั้งคำถามในสิ่งที่ยังไม่มั่นใจเป็นเรื่องดี เพราะทำให้เราต้องค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่จะซื้อมาใช้งาน ทั้งยังเป็นการที่ทำให้ได้รู้ว่าควรใช้งานอย่างไร ใช้กับสิ่งใดได้บ้าง มีประโยชน์แค่ไหน ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของเราได้หรือไม่ คุ้มกับการที่จะซื้อมาใช้หรือเปล่า ? เหล่านี้เป็นคำถามที่ควรคิดและค้นหาคำตอบก่อนตัดสินใจ เมื่อเรายังไม่มั่น และคำถามเหล่านี้แหละคือกลไกที่จะนำเราไปค้นหาคำตอบ เมื่อได้คำตอบที่พอใจแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกที

กับคำถามที่ว่า เหตุใดการเก็บรักษาอาหารด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ จึงทำให้มันมีอายุความสดใหม่นานกว่าการเก็บรักษานานกว่าปกตินั้น สาเหตุเนื่องมากจาก…

1. 1. เชื่อจุลินทรีย์และแบคทีเรียไม่สามารถเข้าไปสัมผัสอาหาร อาหารที่เก็บจะถูกรักษาอย่างมิดชิดภายใน ที่ไม่มีแม้แต่อากาศเล็ดลอดเข้าไปได้ ดังนั้นจึงไม่มีเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีอยู่ทั่วไปภายนอกและเป็นตัวการของการย่อยสลายบูดเสียของอาหารเข้าไปทำปฏิกิริยากับอาหารได้

2. 2. ไม่เกิดการออกซิเดชั่น การออกซิเดชั่นเป็นการสูญเสียสภาพในระดับประจุของอะตอม แต่เราสามารถเห็นได้ชัด เช่นการเปลี่ยนสีของอาหารหรือผลไม้ ซึ่งมีออกซิเจนในอากาศเป็นตัวการ เมื่อเก็บในระบบสูญญากาศ พืชผักจึงไม่เปลี่ยนสีและเสื่อมสภาพช้ากว่าอยู่ภายนอก

3. 3. ไม่สูญเสียน้ำหรือความชื้นภายในระเหยไปกับอากาศ ในกรณีเก็บพืชผักสด หรือเนื้อ หากแช่ไว้ในตู้เย็นธรรมดาแน่นอนว่ามันจะเกิดการระเหยของน้ำภายใน แต่การเก็บแบบสูญญากาศจะไม่สูญเสีย

4. 4. ป้องกันการรบกวนของแมลงและสัตว์ต่างๆได้ดี

5. 5. ยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ต้อวารออกซิเจนไม่ให้เติบโต ทำให้อาหารไม่เกิดการบูดเสีย โดยเฉพาะแบคทีเรียโบทูลินัม ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้อาหารบูด

6. 6. ไม่มีความชื้นเข้าไปรบกวน ในกรณีเก็บของแห้ง เนื่องจากแม้แต่อากาศเข้าไปไม่ได้ ความชื้นที่มากับอากาศจึงไม่สามารถเข้าไปรบกวนอาหารได้ ทำให้อาหารที่เก็บคงความกรอบ แห้ง และไม่มีความชื้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อรา

7. 7. รักษากลิ่นของอาหารเอาไว้ได้ดี เนื่องจากไม่ระเหยไปกับอากาศภายนอก

8. 8. ป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหารที่มีไขมัน เนื่องจากกลิ่นเหม็นหืนเกิดจากการทำปฏิกิริยาของกรดไขมันกับออกซิเจนในอากาศ

นี่เป็นสาเหตุบางส่วนที่ทำให้การเก็บอาหารด้วย เครื่องซีลสูญญากาศทำให้มันมีคุณภาพคงอยู่ได้นานกว่าการเก็บแบบธรรมดาซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ผู้สนใจสามารถนำไปพิจารณาในการเลือกใช้งาน