Showing all 6 results

  เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ – 600 2SB  เครื่องซีลสูญญากาศ แบบสองหลุม ฝาสวิง ใช้กับไฟ 3 เฟส ( สามารถเปลี่ยนเป็นแบบใช้ไฟบ้านได้ ) ทำหน้าที่ดูดอากาศออกจากถุง โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส ความกว้างของปากถุงไม่เกิน  60 เซนติเมตร เหมาะกับงานที่ต้องแพ็คเป็นจำนวนวันล่ะมากๆ เช่น แพ็คข้าวสาร อาหารสด ผัก แพ็คสินค้าต่าง สำหรับถนอมเพิ่มอายุของสินค้า ให้ดูสด ใหม่ เหมาะสำหรับโรงานอุตสาหกรรม และร้านค้าทั่วไป

  เครื่องซีลสูญญากาศมือสอง ขนาดหน้าซีล 40cm รุ่น DZQ – 500 (รุ่นมาตรฐาน) รุ่นเติมก๊าซได้ ใช้สำหรับดูดอากาศออกจากถุง โดยให้เป็นสูญญากาศ ซึ่งจะช่วยในการบรรจุภัณฑ์สูญญากาศของอาหาร ยา น้ำ สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากรา และความชื้น การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอาหารให้มีความสดใหม่และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเลือกชนิดเติมก๊าซได้

  เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZQ – 1000 เครื่องซีลปากถุงระบบสูญญากาศ แบบใช้งานต่อเนื่องอัตโนมัติ การบรรจุสินค้าด้วยระบบสูญญากาศ เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ ช่วยให้สินค้าคงความสด รักษารสชาติของอาหาร ป้องกันการเกิดแบคทีเรียและเชื้อรา ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น ป้องกันการชื้นที่ก่อให้เกิดสนิม

  เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZQ – 600 (รุ่นมาตรฐาน) รุ่นฝาโยก ใช้สำหรับดูดอากาศออกจากถุง โดยให้เป็นสูญญากาศ ซึ่งจะช่วยในการบรรจุภัณฑ์สูญญากาศของอาหาร ยา น้ำ สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากรา และความชื้น การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอาหารให้มีความสดใหม่และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเลือกชนิดเติมก๊าซ

  เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZQ – 500 (รุ่นมาตรฐาน) รุ่นเติมก๊าซได้ ใช้สำหรับดูดอากาศออกจากถุง โดยให้เป็นสูญญากาศ ซึ่งจะช่วยในการบรรจุภัณฑ์สูญญากาศของอาหาร ยา น้ำ สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากรา และความชื้น การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอาหารให้มีความสดใหม่และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเลือกชนิดเติมก๊าซได้

  เครื่องซีลสูญญากาศ รุ่น DZ – 400 (รุ่นมาตรฐาน) ใช้สำหรับดูดอากาศออกจากถุง โดยให้เป็นสูญญากาศ ซึ่งจะช่วยในการบรรจุภัณฑ์สูญญากาศของอาหาร ยา น้ำ สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากรา และความชื้น การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอาหารให้มีความสดใหม่และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น