Showing all 2 results

    เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น TT – 70 เป็นเครื่องที่นำเข้าจากประเทศไต้หวัน แบบขาโปร่ง คัดเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 , QC และมีลูกค้าใช้มากที่สุด เครื่องรัดกล่องราคาประหยัดเหมาะสำหรับงานรัดสินค้าทั่วไป เช่น กล่อง ห่อ มัด ม้วน เพื่อให้สินค้าแน่นหนาและปลอดภัย เพื่อสะดวกในการขนย้ายสินค้า

    เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น TT – 80  เป็นเครื่องที่นำเข้าจากประเทศไต้หวัน คุณภาพเกรด A ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  และมีลูกค้าใช้มากที่สุด เหมาะสำหรับงานรัดสินค้าทั่วไป เช่น กล่อง ห่อ มัด ม้วน เพื่อให้สินค้าแน่นหนาและปลอดภัย เพื่อสะดวกในการขนย้ายสินค้า